Dawn

- Давсалсан газрын самар лаазтай

- Давсалсан газрын самар ууттай

- Сүүтэй самар ууттай

Бүтээгдэхүүний хэмжээ:70 гр / 100гр / 150гр / 185гр

Хайрцаг дахь тоо:150ш / 100ш / 48ш

Ангилал:Хүнсний бүтээгдэхүүн

Бренд:

Kangaroo
Actz
Kodomo
Life
Daisy
Hosen
Ace
Pringles
Lotte
French
Dawn
Classic
Popular
Ok
Anita
Harmony
Pigeon
Harmony Classic
Lervia